Behandling

 

Hur går en behandling till?

- Man bokar in en tid hos mig. Grundlig anamnes gås igenom där du får berätta vad det är som du söker för. Sedan görs en noggrann undersökning med ett flertal relevanta tester. Därefter blir det aktuellt med behandling vilken grundar sig på fynden. Jag använder mig av HVLA-manipulation och den mjukare varianten som kallas mobilisering. Detta för att återställa den urspungliga och optimala rörligheten i lederna. Olika typer av mjukdelsbehandling så som triggerpunktsbehandling, stretch och töjning kan vara aktuella.

Hur många gånger behöver jag gå hos kiropraktorn?

- Det beror på hur länge man haft sina besvär och hur pass stora de är. Normalt krävs i regel tre till fem behandlingar. Men ibland behövs det färre behandlingar och ibland behövs det fler. Behandlingsserien är alltid individuell.

Gör det ont att få behandling?

- Nej det gör inte ont att få behandling. Omställningar från felaktigt mönster i muskler och leder till optimal balans kan i sin tur ge eventuella känningar som kan upplevas som lite träningsvärk någon dag efter behandling. Detta är något helt normalt och ingenting som är skadligt. 

... Och om jag inte vill bli "knäckt"?

Typen av behandling kommer vi tillsammans överens om. Vill man inte bli justerad kan man naturligtvis finna andra vägar till ett tillfrisknande. Det finns en rad andra mjuka metoder att använda sig av. Patienten bestämmer vart gränsen ska sättas. 

Kan jag känna mig trygg hos kiropraktorn?

- Ja, absolut! Jag har en svensk femårig heltidsutbildning från Skandinaviska Kiropraktor Högskolan i grunden. Jag är legitimerad av socialstyrelsen. Kiropraktor är i Sverige en skyddad yrkestitel.